Wyniki rekrutacji w naborze uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW Z ROCZNIKA 2017 ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 1

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WNABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

 1.  

BONAREK HANNA

 1.  

CICHY STANISŁAW

 1.  

DRAWS ZOFIA

 1.  

DZIDEK KLAUDIA

 1.  

GAURA GRACJAN

 1.  

JAWORSKI KAROL

 1.  

KORNAŚ ANASTAZJA

 1.  

MIELNIK WIKTORIA

 1.  

NIEDŹWIECKA AMELIA

 1.  

STEFANOWICZ HANNA

 1.  

SZTUKA EMILIA

 1.  

WIERZBICKA NIKOLA

 1.  

ZOREK KAROLINA

 1.  

ŻOŁĄDEK LEON

 

Najniższa liczba punktów uprawniających kandydata z rocznika 2017 do zakwalifikowania do przedszkola wynosi 7.

 

WAŻNE

*Od 30 kwietnia 2020 r. do 06 maja 2020 r. potwierdzenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego  oświadczenia.

*W przypadku nie potwierdzenia przez Rodziców/Opiekunów prawnych woli uczęszczania dziecka do przedszkola, dziecko zostanie skreślone z listy kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021.

 

Szanowni Rodzice:

Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie na rok szkolny 2020/2021 w związku ze stanem epidemii  w Polsce (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.)

Potwierdzenia przez Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia przyjmowane będą w terminie od 30.04.2020 r. do 06.05.2020 r.

Rodzice/Opiekunowie prawni mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia „Potwierdzenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie od dnia 01.09.2020 r.” (druk do pobrania na stronie internetowej http://www.przedszkole-debno.edu.pl  w zakładce AKTUALNOŚCI) drogą mailową na adres placówki – czarodziejskakraina@buziaczek.pl

Druk oświadczenia do pobrania

https://drive.google.com/file/d/1KuLuq-K2wxWcKt0GYJbI_0Gg3-0EBUvL/view?usp=sharing

ORYGINAŁ OŚWIADCZENIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PLACÓWKI W FORMIE PAPIEROWEJ W TERMINIE DO 5 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ODWOŁANIA STANU EPIDEMII.

 1. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenia dokumentu w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury.

Procedura składania oświadczeń w placówce:

 1. Do punktu przyjmowania oświadczeń wchodzi tylko jedna osoba,
 2. Punkt wydawania i przyjmowania oświadczeń czynny jest w godzinach od 8.00 do 12.00 i usytuowany jest w wejściu do Przedszkola nr 1 w Dębnie,
 3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
 4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami,
 5. Oświadczenie w formie papierowej powinno być włożone do koperty,
 6. Oświadczenie Rodzic/Opiekun prawny wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika,
 7. Obok pojemnika leży opieczętowana lista potwierdzeń złożenia oświadczenia, na której Rodzic/Opiekun  prawny własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka, datę złożenia oświadczenia oraz składa czytelny podpis,
 8. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną (957602332) i mailową (czarodziejskakraina@buziaczek.pl).

 

p.o. dyrektora Katarzyna Kruczyk

 

Wyszukiwarka


Artykuły w kategorii

Odwiedza nas: 2 gości
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2020