Harmonogram rekrutacji do Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2020/21

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 "CZARODZIEJSKA KRAINA" NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Burmistrz Dębna na podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo światowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. ) oraz Zarządzenia Nr 2/3/2020 Burmistrza Dębna z dnia 21.01.2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dębno ogłasza terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Terminy

Rodzaj czynności

Od 03.02 do 10.02. 2020r.

Rodzice potwierdzają kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Od 24.02. do 02.03.2020r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymispełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych

Do 13.03.2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych

Do 20.03.2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 20.03. do 27.03. 2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

Do 03.04.2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Terminy

Rodzaj czynności

Do dnia 10.04.2020 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc  w przedszkolu

Od 14.04. do 20.04. 2020r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

Od dnia 21.04. do dnia 24.04.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków

Do dnia 30.04. 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 30.04. do 06.05.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

Do 08.05. 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Wyszukiwarka


Artykuły w kategorii

Odwiedza nas: 2 gości
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2020