Informacja o ogłoszeniu wyników rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

UWAGA RODZICE

 

            Listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie na rok szkolny 2020/2021 dostępne do wiadomości Rodziców/Opiekunów prawnych w budynku przedszkola.

od 27 marca 2020 r. w godz. od 8.00 do 11.00

WAŻNE

*Od 27 marca 2020 r. do 03 kwietnia 2020 r. potwierdzenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego  oświadczenia.

*W przypadku nie potwierdzenia przez Rodziców/Opiekunów prawnych woli uczęszczania dziecka do przedszkola, dziecko zostanie skreślone z listy kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021.

 

Szanowni Rodzice:

Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie na rok szkolny 2020/2021 w związku ze stanem epidemii  w Polsce (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.)

Potwierdzenia przez Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia przyjmowane będą w terminie od 27.03.2020 r. do 03.04.2020 r.

Rodzice/Opiekunowie prawni mogą skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia „Potwierdzenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie od dnia 01.09.2020 r.” (druk do pobrania na stronie internetowej http://www.przedszkole-debno.edu.pl  w zakładce AKTUALNOŚCI) drogą mailową na adres placówki – czarodziejskakraina@buziaczek.pl

Druk oświadczenia do pobrania

https://drive.google.com/file/d/1KuLuq-K2wxWcKt0GYJbI_0Gg3-0EBUvL/view?usp=sharing

ORYGINAŁ OŚWIADCZENIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PLACÓWKI W FORMIE PAPIEROWEJ W TERMINIE DO 5 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ODWOŁANIA STANU EPIDEMII.

  1. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenia dokumentu w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury.

Procedura składania oświadczeń w placówce:

  1. Do punktu przyjmowania oświadczeń wchodzi tylko jedna osoba,
  2. Punkt wydawania i przyjmowania oświadczeń czynny jest w godzinach od 8.00 do 11.00 i usytuowany jest w wejściu do Przedszkola nr 1 w Dębnie,
  3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
  4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami,
  5. Oświadczenie w formie papierowej powinno być włożone do koperty,
  6. Oświadczenie Rodzic/Opiekun prawny wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika,
  7. Obok pojemnika leży opieczętowana lista potwierdzeń złożenia oświadczenia, na której Rodzic/Opiekun  prawny własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka, datę złożenia oświadczenia oraz składa czytelny podpis,
  8. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną (957602332) i mailową (czarodziejskakraina@buziaczek.pl).

 

p.o. dyrektora Katarzyna Kruczyk

 

Wyszukiwarka


Artykuły w kategorii

Odwiedza nas: 2 gości
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2020