XI edycja Konkursu Piosenki Dziecięcej

REGULAMIN  XI  EDYCJI  KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 

TERMIN: 22  maj 2019 r. godz. 10:00

MIEJSCE:sala widowiskowa Dębnowskiego Ośrodka Kultury

ORGANIZATOR:Przedszkole nr 1 „Czarodziejska Kraina”

FORMA: konkurs międzyprzedszkolny

ZASIĘG: miejsko-gminny

CELE: Konkurs Piosenki Dziecięcej jest prezentacją umiejętności wokalnych dzieci. Okazją do spotkania najmłodszych solistów i ich nauczycieli. Służy konfrontacji i wymianie doświadczeń, a przede wszystkim rozśpiewaniu dzieci i promowaniu piosenki dziecięcej.

Zasady uczestnictwa:

 1. Repertuar – piosenka przedszkolna, dziecięca.
 2. Udział biorą dzieci z grup 5-cio i 6-latków zgłoszone ze wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Miasta i Gminy Dębno.
 3. Jedną grupę może reprezentować tylko jeden wykonawca lub jedna prezentacja grupowa                            max. 4 dzieci wykonując jedną piosenkę.
 4. Uczestnicy przygotowują się i występują z akompaniamentem na żywo lub przygotowanym nagraniem muzyki na płycie CD (wersja instrumentalna), którą należy dostarczyć w dniu konkursu.
 5. Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych (5-latków i 6-latków) przez niezależne jury, powołane przez organizatora konkursu.
 6. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w XI edycji Konkursu Piosenki Dziecięcej oraz nagrodę niespodziankę.
 7. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostaną wyróżnione pucharami.
 8. Nagrodą dodatkową jest nagroda Dyrektora Przedszkola nr 1 dla najbardziej utalentowanego przedszkolaka – śpiewaka.
 9. Potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez przedszkole, oddział przedszkolny uczestników, na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA, którą należy dostarczyć do dyrektora Przedszkola nr 1 lub z-cy dyrektora K. Kruczyk do dnia  13 maja 2019 roku.
 10. Jako widzów zapraszamy z każdej placówki jedną grupę dzieci.
 11. Dojazd uczestników na konkurs we własnym zakresie.

KARTĘ ZGŁOSZENIAmożna pobrać ze strony internetowej przedszkola www.przedszkole-debno.edu.pli przesłać na adres czarodziejskakraina@buziaczek.pl,bądź też zgłosić uczestników telefonicznie pod nr 95 760 2332 lub 508152480.

Regulamin dostępny również na stronie internetowej

www.przedszkole-debno.edu.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO XI EDYCJI KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 1. Imię, nazwisko i wiek solisty (zespołu)……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Adres i telefon placówki zgłaszającej…………………………………………………

…………………………………………………………………………………….......

 

3.   Imię, nazwisko i telefon kontaktowy nauczyciela prowadzącego……………………...

      ………………………………………………………………………………………….

 

4.   Utwór przygotowany do konkursu (tytuł, autor, kompozytor)…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.  Krótka charakterystyka solisty (zespołu)……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Uwagi do organizatorów…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

     7 . Liczba dzieci – widzów …………………………………….

 

Podpis osoby delegującej

 

Dębno, dn. ……………………………                                                                                       ……………………………

Odwiedza nas: 2 gości
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2019