SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

 

Serdecznie zapraszam  Rodzica dziecka 3-4 letniego na pierwsze zebranie,

które odbędzie się na przedszkolnym placu zabaw

wg następującego harmonogramu:

 

30.06.2020 r.

godz. 15.30-16.15 – p. Karolina Rykowska

godz. 16.30-17.15 – p. Anna Domańska-Kiełbasa

02.07.2020 r.

godz. 15.30-16.15 – p. Adriana Moskalik

godz. 16.30-17.15 – p. Izabela Kowalska

 

Jednocześnie informuję, że spotkanie adaptacyjne dla dzieci

odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. na placu przedszkolnym

(szczegóły zostaną podane na pierwszym zebraniu)

 

p.o. dyr. Katarzyna Kruczyk

Program adaptacyjny dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych

„Jestem już przedszkolakiem”

" Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania

W środowisku sprzyjającym pracy

Dziecko może dotrzeć do krańców świata"

 Celestyn Freinet

 

Wstęp.

 

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko rozpoczyna nowy etap swojego rozwoju. Wielu rodziców zastanawia się jak wygląda cały proces wdrażania dziecka do przedszkola, jak dziecko się zachowuje, jak reaguje na wiadomość o pójściu do przedszkola, jak wytrzymuje rozłąkę z rodzicami, jak traktuje nowe otoczenie.

            Dla dziecka 3/4-letniego, które zaczyna edukację, przedszkole staje się nowym środowiskiem, w którym będzie spędzać większą część swojego czasu. Dziecko jest jeszcze mało samodzielne, niezbędna jest pomoc osoby dorosłej w większości czynności. Przedszkole ma za zadanie nauczyć poszczególnych zasad, zachowań, przygotować dziecko do prawidłowego funkcjonowania w dalszym etapie życia. Zmiana środowiska jest dla dziecka nową sytuacją, czasami nawet dość trudną Gdy kilkulatek pierwszy raz zaprowadzany jest do placówki przedszkolnej, automatycznie staje się zdany tylko na siebie jeśli chodzi o kontakt z rówieśnikami lub z dorosłymi. Następuje rozłąka z rodzicem, który do tej pory był ciągle przy dziecku. Pojawiają się ataki płaczu, paniki. Dziecko, wchodząc na salę przedszkolną, nie może oderwać się od rodzica, niezbędna jest czasem interwencja wychowawcy. Wszystko staje się dla niego obce: nowe miejsce, nauczyciel, dzieci, jedzenie nie jest już takie jak w domu, toaleta jest większa. Łatwo można zauważyć, co dzieje się wtedy w tej małej główce. Przedszkolak zaczyna obserwować, wszystkim i wszystkiemu uważnie się przyglądać. Z czasem, gdy dziecko powoli poznaje nowe miejsce, znajomości, opiekunów, atmosferę tam panującą, zmienia swoje nastawienie z negatywnego i wystraszonego na bardziej pewnego siebie, odważnego. Nabiera zaufania, czuje się bezpiecznie i zdaje sobie sprawę z tego, że jest tu tylko na pewien czas swojego dnia.

Rozpoczęcie edukacji w przedszkolu stanowi przełomowy moment w życiu dziecka. Jest to związane ze zmianą środowiska oraz koniecznością przystosowania się do nowych warunków. Dziecko wchodzi w świat innych ludzi. Pierwsze dni w nowym miejscu są początkiem trudnego i skomplikowanego procesu adaptacji do otoczenia . Może to być jednocześnie bardzo ważne wydarzenie dla dziecka jak i bardzo traumatyczne. Przedszkolak chce poznawać nowe dzieci, bawić się z nimi, ale w tym samym czasie równie mocno przeżywa rozłąkę z mamą.

      Dobra adaptacja to proces staranie przygotowany, w którym przedszkole i środowisko domowe współpracując wspierają dziecko w nowej sytuacji. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem. Te pierwsze doświadczenia społeczne często odbijają się na dalszym życiu dziecka. Otoczone, dotychczas, troską i uwagą rodziny nagle znajduje się w miejscu, gdzie wszystko jest obce, inne: przedmioty, osoby, rytm dnia. Niektóre dzieci są wówczas zaciekawione. Inne są niespokojne, niepewne, boją się zostać same, bez rodziców. Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane. Warto do adaptacji podejść z rozwagą i zaangażowaniem, a takie postępowanie na pewno przyniesie pozytywne rezultaty. Nagrodą będzie uśmiech małego przedszkolaka, zadowolenie rodziców i efektywna, spokojna praca nauczycieli.

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program realizowany będzie w grupie najmłodszej (3 latki)

 w roku szkolnym 2020/2021.

 

Program skierowany jest do:

 - nauczycieli i personelu pomocniczego przedszkola, którzy stworzą warunki szybszego przystosowania się dzieci do nowego środowiska;

- dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu;

- rodziców, którzy decydują się na edukację przedszkolną własnego dziecka;

 

Cele planu adaptacyjnego :

- Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku.

- Wspomaganie dzieci do przystosowania się do życia w warunkach przedszkolnych.

- Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom- przedszkole

 

Cele szczegółowe programu :

-Zmniejszenie u dzieci trudnych napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem.

-Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem.

-Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic. 

-Motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji.

-Integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy.

 -Pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku prawidłowego rozwoju.

-Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola (ich upodobania, potrzeby dzieci).

 -Zapoznanie rodziców z bazą i z pracownikami przedszkola, jego organizacją pracy.

 

Formy

-Zajęcia otwarte 

-Rozmowy indywidualne

-Zebrania informacyjne,

-Uroczystości przedszkolne

Metody:

-elementy metody Pedagogiki Zabawy - ułatwiające integrację grupy,

-elementy metody Ruch Rozwijającego W. Scherborne,

-tańce integracyjne (KLANZA),

-zabawy naśladowcze, opowieści ruchowe,

-opowiadania, bajki,

-techniki relaksacyjne

PLANOWANA REALIZACJA PROGRAMU

Niestety ze względu na  zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia, na terenie przedszkola odbędzie się jeden dzień adaptacyjny z udziałem dzieci i rodziców z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przeciw zakażeniu COVID-19.

Lp.

Forma działań

Cele

Termin

1.

Zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola o charakterze informacyjnoedukacyjnym.

- rozmowy z rodzicami, pozyskanie informacji na temat dziecka,

- zapoznanie z planem adaptacyjnym

- podanie rodzicom strony internetowej przedszkola.

- poznanie oferty edukacyjnej przedszkola,

- poznanie koncepcji pracy przedszkola,

- rozkładu dnia w przedszkolu oraz rozkładu zajęć dydaktycznych.

30.06.2020

grupa

Kubusie

godz. 15:30 -16:15;

 

grupa

Krasnoludki

godz. 16:30-17:15;

2.07.2020

grupa

Żabki

godz. 15:30-16:15;

 

grupa

Pszczółki

 godz. 16:30-17:15.

2.

Adaptacja dziecka

 

Ze względu na epidemię COVID-19 odbędzie się jeden dzień adaptacyjny z udziałem dzieci na placu przedszkolnym.

Miejsca spotkania dzieci z wychowawcami grup zastały podzielone na "PLAC A" umiejscowiony od strony ul. Kościuszki oraz "PLAC B" umiejscowiony od strony ul. Planty.

- zabawy integracyjne mające na celu bliższe poznanie osób pracujących w grupie, poznanie imion kolegów,

28.08.2020

grupa

Kubusie - Plac A

godz. 10:00-10:30

 

grupa

Krasnoludki - Plac B

godz.10:00 -10:30

 

grupa

Żabki – Plac A

godz. 11:00 – 11:30

 

grupa

Pszczółki – Plac B

Godz. 11:00 – 11:30

3.

Adaptacja rodzica

- ustalenie zasad kontaktu i współpracy

- kontakty indywidualne rodziców z nauczycielkami

- wymiana informacji dotyczących dziecka,

- wykłady i pogadanki – pedagogizacja,

- codzienny kontakt w przedszkolu,

- zebrania grupowe,

-udział w organizowanych imprezach i uroczystościach,

- umożliwienie kontaktu ze specjalistami.

Cały rok

4.

Aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców oraz strony internetowej

-propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych do pracy z dziećmi na dany tydzień,

- repertuar zabaw, wierszy i piosenek do pracy z dziećmi

- aktualności z życia grupy, ogłoszenia.

Cały rok

 

Efekty wdrażania programu adaptacyjnego:

 - ograniczenie lęku i zachęcanie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej

- złagodzenie trudności w przystosowaniu się dzieci do przedszkola

- przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy

 - przyzwyczajanie dzieci do nowego trybu życia

- włączenie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania się do nowych warunków życia przedszkolnego

 - wzbogacenie pozytywnych doświadczeń dzieci w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami

Ewaluacja Programu Adaptacyjnego:

- Ankieta przeprowadzona we wrześniu „ Przydatność spotkań adaptacyjnych”

 

Opracowały:

Anna Domańska-Kiełbasa

Izabela Kowalska

Adrianna Moskalik

Karolina Rykowska

 

 

Wyszukiwarka


Artykuły w kategorii

Odwiedza nas: 2 gości
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2020