Obraz Przedszkola

OBRAZ PRZEDSZKOLA

            Przedszkole nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie rozpoczęło działalność 15 lutego 1978 r. jako przedszkole przyzakładowe Lubuskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Carina”. Zgodnie z przyjętą numeracją, było to przedszkole nr 4. W niezmienionym kształcie placówka przetrwała do 1993 r. Właśnie wtedy została połączona ze Żłobkiem Miejskim  i nadano jej numer 1.. Kolejne reorganizacje nastąpiły w roku 2004 i 2008.

         Obecnie obiekt przedszkola to dwa otoczone zielenią budynki, z których jeden jest po gruntownym remoncie. Przedszkole posiada własne zaplecze kuchenne (2 kuchnie), sanitarne i administracyjne oraz pralnię. Na terenie ogrodu przedszkolnego znajdują się dwa place zabaw wyposażone w nowoczesny sprzęt zabawowy, kącik do gier podwórkowych (Klasy, Chłop), górkę do zabaw zimowych, miejsce do gry w piłkę.

        W placówce znajduje się 14 sal dziecięcych wyposażonych w nowoczesne meble. Wszystkie sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, klocki, plansze. 

      W salach organizowane są kąciki stałe (książki, przyrody, plastyczny) oraz kąciki cykliczne zależne od realizowanej tematyki.. Przedszkole posiada również dobrze wyposażony gabinet logopedyczny oraz gabinet do indywidualnej pracy rewalidacyjnej. Chociaż przedszkole nie jest placówką integracyjną uczęszczają również do niego dzieci niepełnosprawne.

            W swojej działalności placówka skupia się na pracy z dziećmi z uwzględnieniem ich potencjału, możliwości, potrzeb, integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi.

            Dzieci uczestniczą w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych. W trosce o właściwy odbiór sztuki są one w większości organizowane w sali widowiskowej Dębnowskiego Ośrodka Kultury.

            Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach dodatkowych; j. angielski, religia, gimnastyka korekcyjna, koło plastyczne, koło ekologiczne. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są wyjazdy do kina, teatru, ogrodu zoologicznego, parku dinozaurów itd., imprezy integrujące lokalną społeczność: przedstawienie jasełkowe z okazji Dnia Babci          i Dziadka wystawiane w DOK  i kościele MBF, Festyn rodzinny – Mama, tato i ja to rodzinka na 102!, Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna Przedszkoli.

             Przedszkole od wielu lat uczestniczy w programie „Zielona Szkoła-Zielone Przedszkole” organizowanym przez Celowy Związek Gmin CZG-12. Dzieci wraz z rodzicami zbierają makulaturę, butelki plastikowe, baterie, kartony po mleku. Byliśmy wielokrotnie nagradzani za realizację przedsięwzięć wynikających z realizacji programu. Dzieci uczestniczą także w akcjach „Pomóżmy kasztanowcom”, „Sprzatanie Świata”, „Dzień Ziemi”. Ponadto włączają się w akcje charytatywne prowadzone przez Fundację Serce na Dłoni oraz Górę Grosza, Szlachetna Paczka, Pomagamy zwierzętom.

        Przedszkole jest organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej, Powiatowej Lekkoatletycznej Olimpiady Przedszkoli (wspólnie z P-2) oraz współorganizatorem wizyty Mikołaja z Holandii połączonego                   z festynem „Otwarte Serca”.

            Do tradycji przedszkola należą takie uroczystości jak: Pasowanie na przedszkolaka, Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci i rodziców, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka. Rokrocznie przedszkolaki z najstarzej grupy uczestniczą w Polsko-Niemieckiej Olimpiadzie Sportowej Przedszkoli w Strausbergu (Niemcy).

            W przedszkolu zatrudniona jest dobrze wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna, poszukująca nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, opiekuńczej     i wychowawczej.

                                                           

Odwiedza nas: 1 gość
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2019